Alles is energie

Home/Artikelen/Alles is energie

Waaruit is je lichaam opgebouwd? Uit weefsel en organen.

Waaruit zijn weefsels en organen opgebouwd? Uit cellen.

Waaruit zijn cellen opgebouwd? Uit moleculen.

Waaruit zijn moleculen opgebouwd? Uit atomen.

Waaruit zijn atomen opgebouwd? uit subatomaire deeltjes.

Waaruit zijn subatomaire deeltjes opgebouwd? Uit energie?

Nee, ze zijn niet opgebouwd uit energie; ze zijn energie.”

David Cameron

 

In onze westerse wereld gaan we uit van wat we zien dat het ‘alles’ is wat er is. Tegenwoordig kan vanuit de wetenschap aangetoond worden dat er naast een zichtbare wereld er ook een onzichtbare wereld is. De wereld van de subtiele energie (William Tiller) is even reëel als de zichtbare wereld en oefent een duidelijke invloed op ons uit, iedere dag.  En ze stuurt ons onbewust in ons handelen en gedrag. Zoals David Cameron verwoordt: “het lichaam is een gevolg, dat door een oorzaak wordt voortgebracht. Deze oorzaak is de gedachte.” Binnen de epigenetica is een nieuwe tak van onderzoek die dit met feiten onderbouwd. Dat betekent kort gezegd: wie we zijn en wie ons omringen, welke baan we hebben gekozen, welke relaties we hebben en in welke gezondheid we verkeren, is allemaal een direct gevolg van onze gedachten en programmeringen, in plaats van dat we denken dat ons lichaam een oorzaak is. Epi staat voor ‘bovenop’ een gen, door herhalende gedachten wordt bepaald of een gen aan of uit wordt gezet. Dat geeft een hele andere dimensie aan het coachen en begeleiden van mensen.  Het geeft een hele andere motivatie om naar jezelf te kijken en handvatten om situaties in je leven om te buigen naar positievere ervaringen.

Er valt nog veel te ontdekken in de wereld van de subtiele energie, laten we een begin maken door een goede, positieve intentie neer te zetten voor 2014.

Tot onze volgende ontmoeting!

 

(David Cameron: The Everyday 12-point Lifesaver en Bruce Lipton: intelligente cellen. DVD-Video, 2008)