Een cursus in wonderen

Home/Een cursus in wonderen
cursus

ECIW

Het is een prachtig spiritueel boek die op een logische wijze de werking van het ego blootlegt waardoor er een verschuiving in waarneming ontstaat. De basisleer van de Cursus gaat ervan uit dat er twee menselijke emoties bestaan: angst of liefde. Al je daden en acties komen voort uit een keuze tussen die twee emoties.

Het is geen Cursus in filosofische bespiegelingen. Het enige waarmee hij zich bezighoudt is de correctie van waarneming, dat wordt omschreven als Verzoening. Het middel voor de Verzoening is vergeving. Het gaat over hoe je de wereld bekijkt en ervaart om je heen, met angst of vanuit Liefde. De Verzoening gaat over de correctie van kijken vanuit angst naar kijken met de ogen vanuit Liefde.

Het boek bestaat uit drie delen; het tekstboek; geeft een beschrijving van het concept en helpt op inzichtniveau, het werkboek bevat 365 lessen, één voor elke dag van het jaar, en het handboek voor leraren dat in vraag-en-antwoordvorm geschreven is.

Zo begint de Cursus:

‘Niets werkelijks kan bedreigd worden.

Niets onwerkelijks bestaat.

Hierin ligt de vrede van God.’

De Cursus noemt degene die haar pad bewandelt een ‘student’ waarbij ze je uitnodigt om de lessen en de concepten vooral toe te passen in je dagelijkse leven. De toepassing van haar lessen geeft een verschuiving in je waarneming. En dat is het wonder. Je gaat de wereld op een andere manier beleven en ervaren. De verschuiving in waarneming leidt tot innerlijke vrede, je ‘ware’ staat van Zijn.

De Cursus beschrijft een praktische weg naar ‘huis’, waarin ze als sleutel voor het thuiskomen vergeving gebruikt. In die zin is het een leer die de potentie heeft je leven te veranderen.

Maandelijks worden spirituele koffieochtenden gegeven, geïnitieerd door Annelies de Wilde van Praktijk de Aarde. We geven samen vorm aan deze ochtend. Zie voor meer informatie activiteiten.

Meer over Een Cursus In Wonderen vind je op de website:

www.miraclesincontact.nl

http://www.miraclesincontact.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=19